Thông số cấu tạo hệ giàn giáo chống ringlock gồm các bộ phận chi tiết:

– Cây chống đứng Ringlock.

– Cây chống đà Ringlock.

– Cây chống consol Ringlock

– Thanh giằng Ringlock

Chi Tiết các bộ phận

– Cây chống ring D49 hoa thị dày 8ly

 + Chống ring 3.0m: 03 vị trí hoa thị hoặc 06 vị trí hoa thị

 + Chống ring 2,5m: 03 vị trí hoa thị hoặc 05 vị trí hoa thị

 + Chống ring 2,0m: 02 vị trí hoa thị hoặc 04 vị trí hoa thị

 + Chống ring 1,5m: 02 vị trí hoa thị hoặc 03 vị trí hoa thị

 + Chống ring 1,0m: 01 vị trí hoa thị hoặc 02 vị trí hoa thị

– Cây chống đà ring D49 nêm chụp 10ly: 1,2m

– Cây chống consol ringlock: 1,2m

– Thanh giằng ring D49 nêm chụp 10ly: 1,45m 1,15m 0,95m 0,55m 0,45m

CTCP Đầu tư, Xây dựng và Thương mại G18 là đơn vị chuyên sản xuất giàn giáo thế hệ mới Bát giác & Ringlock (giáo đĩa), nằm trong Top các đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tại Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân giàu kinh nghiệm, được đào tạo và bồi dường chuyên môn thường xuyên, các sản phẩm giàn giáo của G18 không những mang lại sự an toàn cho các công trình, mà còn mang đến sự lựa chọn mới cho chủ đầu tư trong vấn đề giải quyết bài toán hoàn thiện công trình xây dựng, đảm bảo sự An toàn – Tiến độ – Hiệu quả thi công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *