Ma sát da âm tính trên cọc và nhóm cọc

Ma sát da âm tính trên cọc và nhóm cọc

Ma sát da âm tính trên cọc và nhóm cọc là gì? Ma sát da âm tính thường là lực kéo xuống dưới tác động lên một nhóm hoặc nhóm cọc do chuyển động xuống của đất xung quanh so với cọc. Chuyển động kéo cắt này được dự đoán sẽ xảy ra khi một cọc xâm nhập vào lớp đất có...
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nén của đất và ảnh hưởng của chúng đối với các loại đất khác nhau

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nén của đất và ảnh hưởng của chúng đối với các loại đất khác nhau

Có các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến độ nén của đất. Tác động của các yếu tố này đến đầm nén của các loại đất khác nhau được thảo luận. Nén chặt đất là một quá trình làm dày đặc đất bằng cách di chuyển không khí ra khỏi lỗ chân lông bằng cách tạo áp lực bên...
Kết cấu đất gia cố – Tiêu chí vật liệu và thiết kế

Kết cấu đất gia cố – Tiêu chí vật liệu và thiết kế

Đất gia cố hoặc đất ổn định cơ học (MSE) là đất được xây dựng bằng cốt thép nhân tạo. Nó có thể được sử dụng để giữ lại các bức tường, mố cầu, đập, bờ biển và đê. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của MSE đã được sử dụng trong suốt lịch sử, MSE đã được phát triển ở...
Thiết kế địa chấn của các cấu trúc và nền móng giữ trái đất

Thiết kế địa chấn của các cấu trúc và nền móng giữ trái đất

THIẾT KẾ tường chắn, đập đất, mố, móng, vv là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến kỹ thuật địa kỹ thuật. Để giảm thiểu tác động tàn phá của trận động đất đối với các cấu trúc giữ lại, việc tính toán áp lực đất và điểm ứng dụng mang lại sự chú ý của các nhà...
Phương pháp nén đất để giữ tường

Phương pháp nén đất để giữ tường

Tường đúc Khi thiết kế tường chắn tấm, người ta thường cho rằng các ứng suất bên hiệu quả tác động lên tường được đưa ra bởi các vùng chủ động và thụ động RANKINE đơn giản. Ma sát trên tường thường bị bỏ qua vì điều này dẫn đến các thiết kế bảo thủ (an toàn). Áp...