Quá trình hợp nhất thường bị nhầm lẫn với quá trình nén. Nén chặt làm tăng mật độ của đất chưa bão hòa bằng cách giảm thể tích không khí trong các lỗ rỗng (xem Hình 1). Tuy nhiên, hợp nhất là một quá trình liên quan đến thời gian làm tăng mật độ của đất bão hòa bằng cách rút một phần nước ra khỏi các lỗ rỗng (xem Hình 1).

Hợp nhất thường liên quan đến các loại đất hạt mịn như silts và đất sét. Các loại đất hạt thô, như cát và sỏi, cũng trải qua quá trình cố kết nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều do tính thấm cao của chúng. Đất sét bão hòa hợp nhất với tốc độ chậm hơn nhiều do tính thấm thấp.

Lý thuyết hợp nhất là cần thiết để dự đoán cả cường độ và tốc độ của các khu định cư cố kết để đảm bảo khả năng phục vụ của các cấu trúc được thiết lập trên một lớp đất nén.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *