Kết cấu đất gia cố – Tiêu chí vật liệu và thiết kế

Kết cấu đất gia cố – Tiêu chí vật liệu và thiết kế

Đất gia cố hoặc đất ổn định cơ học (MSE) là đất được xây dựng bằng cốt thép nhân tạo. Nó có thể được sử dụng để giữ lại các bức tường, mố cầu, đập, bờ biển và đê. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của MSE đã được sử dụng trong suốt lịch sử, MSE đã được phát triển ở...
Thiết kế địa chấn của các cấu trúc và nền móng giữ trái đất

Thiết kế địa chấn của các cấu trúc và nền móng giữ trái đất

THIẾT KẾ tường chắn, đập đất, mố, móng, vv là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến kỹ thuật địa kỹ thuật. Để giảm thiểu tác động tàn phá của trận động đất đối với các cấu trúc giữ lại, việc tính toán áp lực đất và điểm ứng dụng mang lại sự chú ý của các nhà...
Phương pháp nén đất để giữ tường

Phương pháp nén đất để giữ tường

Tường đúc Khi thiết kế tường chắn tấm, người ta thường cho rằng các ứng suất bên hiệu quả tác động lên tường được đưa ra bởi các vùng chủ động và thụ động RANKINE đơn giản. Ma sát trên tường thường bị bỏ qua vì điều này dẫn đến các thiết kế bảo thủ (an toàn). Áp...
Khả năng nén và hợp nhất của đất

Khả năng nén và hợp nhất của đất

Quá trình hợp nhất thường bị nhầm lẫn với quá trình nén. Nén chặt làm tăng mật độ của đất chưa bão hòa bằng cách giảm thể tích không khí trong các lỗ rỗng (xem Hình 1). Tuy nhiên, hợp nhất là một quá trình liên quan đến thời gian làm tăng mật độ của đất bão...
Yêu cầu trong thiết kế nền móng

Yêu cầu trong thiết kế nền móng

Thiết kế nền móng phải hỗ trợ các loại tải trọng khác nhau, chẳng hạn như tải trọng chết, tải trọng sống, tải trọng mưa và tuyết, tải trọng gió, tải trọng địa chấn v.v … Nền móng phải được thiết kế sao cho phải đáp ứng thỏa đáng các yêu cầu xây dựng. Tải trọng...
Phương pháp thi công phôi đúc tại chỗ cọc

Phương pháp thi công phôi đúc tại chỗ cọc

Trong phần này, quy trình được sử dụng cho phôi đúc trong thi công cọc tại chỗ được trình bày: Trước khi bắt đầu vận hành thi công cọc Chuẩn bị chương trình xây dựng liên quan đến các mốc quan trọng của dự án.Chuẩn bị và duy trì tất cả các mẫu và định dạng kiểm tra...